Meester Sven groep 5
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Hoe schrijf je het woord in het enkelvoud?
Woorden flitsen ( sla woorden in Word op)
Allerlei spellingscategorieën ( groep 3 t/m 8)
(Advertentie)
(Advertentie)
Hoe schrijf je het woord in het meervoud?
Allemaal dictees, kijk eens hoe goed je al bent!